تکمیل سفارش ملزم به پرکردن بخش اندازه‌های زیر است.
در صورت پر نکردن سفارش شما ناتمام خواهد بود حتی پس از پرداخت مبلغ.

لطفا قبل از اقدام به پرداخت
فایل زیر را دانلود و اندازه‌‌ها را طبق فایل در بخش های زیر وارد کنید!

دانلود فایل روش اندازه گیری ساز ها

لطفا فرم زیر که مربوط به اندازه ها است با توجه به فایل بالا پر کنید!

در صورتی که ساز شما تعداد اندازه های کمتری داشت، فقط بخش‌های مورد نظر آن را پر کنید

اندازه ها

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه